default-blue

Duurzame koffie

De consumentenbond liet onderzoekers in Brazilië en Ethiopië poolshoogte nemen in de koffiesector. Zij beoordeelden de situatie in ter plekke. En wat bleek? In Brazilië worden nog steeds volop giftige bestrijdingsmiddelen gebruikt. De arbeiders hebben geen beschermende kleding en de bestrijdingsmiddelen komen ook in het grondwater terecht. Zo komen mensen die niet op de koffieplantages werken ook in aanraking met de giftige stoffen.

Fabrikanten van bestrijdingsmiddelen overtuigen kleine koffieboeren op slinkse wijze van de noodzaak van hun middelen. Maar wie eenmaal begint met deze bestrijdingsmiddelen kan niet meer terug omdat de bodem is verpest. De groei van de gewassen is afhankelijk geworden van deze bestrijdingsmiddelen. 

Een ander probleem is dat koffieboeren niet weten wat een eerlijke prijs is voor koffiebonen. Ze hebben geen of onvoldoende zicht op de prijzen op de beurs, waardoor veel boeren te weinig krijgen voor de bonen.

BCN Heeft bewust gekozen voor de koffie van J.J. Darboven, omdat zij voldoen aan de waarden van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo zijn er bij de oogst van koffiebonen geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en is het daarom een biologisch product. Ook hebben zij het fair trade keurmerk waardoor de boeren de juiste prijs ontvangen voor het werk dat ze verrichten en maken ze deel uit van the rain forest alliance. Deze organisatie besteedt aandacht aan behoud van natuur en biodiversiteit en veilige omstandigheden. Door deze waarden te hanteren werken we samen met verschillende bedrijven en stimuleert BCN het gebruik van duurzame producten.